BENG

Tijdens het NEN congres EPG energieprestatie 2.0 gehouden op 20 november jl. zijn de concept geadviseerde BENG eisen bekend gemaakt. De nieuwe eisen wijken sterk af van de welbekende BENG eisen die in 2015 voorgesteld zijn.
In de volgende link zijn de eisen gepresenteerd zoals deze nu door BZK zijn voorgesteld (maar nog niet definitief zijn vastgesteld), zie


Uniec 3

Uniec 3 wordt momenteel ontwikkeld om de BENG indicatoren te kunnen berekenen die per 1 januari 2020 van kracht worden. Uniec 3 rekent volgens NTA 8800 en is geschikt voor het doorrekenen van alle soorten gebouwen.Graaf Woldemarlaan 20 3434 DM Nieuwegein T 030 - 231 08 04 F 084 - 730 42 39 info@burowalet.nl