Welkom op de website van Buro Walet

De werkzaamheden van Buro Walet bestaan uit bouwkundig advies- en tekenwerk.
Dit betreft onder andere;
- het maken van energieprestatieberekeningen (EPC) volgens bouwbesluit conform NEN7120 (norm geldig per 1 juli 2012), voor nieuwbouw woningbouw en utiliteitsbouw;
- het maken van Energie-Index berekeningen (EI) conform het Nader Voorschrift NEN7120, voor bestaande woningbouw (EPA-W);
- het maken van energieprestatieberekeningen (BENG) volgens bouwbesluit conform NTA8800 (norm geldig per 1 januari 2021), voor nieuwbouw (EP-W/D) en bestaande woningbouw (EP-W/B en EP-W/D);
- het beoordelen van de door woningeigenaar aangeleverde bewijsmateriaal en het registreren van het definitief energielabel;
- het maken van daglicht- en ventilatieberekeningen volgens bouwbesluit conform NEN2057 en 1087;
- het maken van milieuprestatieberekeningen (MPG) volgens bouwbesluit;
- aanvraag bouwvergunning / omgevingsvergunning.

In het bezit van Bewijs van vakbekwaamheid voor EPA-adviseur Energielabel Woningen en Opname Energielabel Woningbouw, afgegeven door ISSO en CITO, en voor EP-adviseur Woningbouw EP-W/B en EP-W/D, afgegeven door ISSO en 't Examenpark. Zie QBIS.nl.
Als onafhankelijk Erkend Deskundige en gecertificeerd EPA W-adviseur wordt het Energielabel of de Energie-Index zorgvuldig en deskundig opgesteld.

Mocht u belangstelling hebben, dan zijn wij geheel vrijblijvend bereid om de mogelijkheden met u te bespreken.

BENG-indicatoren

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De overheid heeft namelijk een voorbeeldfunctie.  
Graaf Woldemarlaan 20 3434 DM Nieuwegein T 030 - 231 08 04 info@burowalet.nl