Welkom op de website van Buro Walet

De werkzaamheden van Buro Walet bestaan uit bouwkundig advies- en tekenwerk.
Dit betreft onder andere;
- het maken van energieprestatieberekeningen (BENG) volgens bouwbesluit conform NTA8800 (norm geldig per 1 januari 2021), voor nieuwbouw (EP-W/D);
- het maken van energieprestatieberekeningen (EP2) conform NTA8800 (norm geldig per 1 januari 2021), voor bestaande woningbouw (EP-W/B en EP-W/D);
- het maken van energieprestatieberekeningen (EPC) volgens bouwbesluit conform NEN7120 (norm geldig per 1 juli 2012, t/m 31 december 2020), voor nieuwbouw woningbouw en utiliteitsbouw;
- het maken van Energie-Index berekeningen (EI) conform het Nader Voorschrift NEN7120 (norm geldig t/m 31 december 2020), voor bestaande woningbouw (EPA-W);
- het maken van berekeningen t.b.v. daglichttoetreding volgens bouwbesluit conform NEN2057;
- het maken van berekeningen t.b.v. ventilatie- en spuicapaciteit volgens bouwbesluit conform NEN1087;
- aanvraag bouwvergunning / omgevingsvergunning.

In het bezit van Bewijs van vakbekwaamheid voor EPA-adviseur Energielabel Woningen en Opname Energielabel Woningbouw, afgegeven door ISSO en CITO, en voor EP-adviseur Woningbouw EP-W/B en EP-W/D, afgegeven door ISSO en 't Examenpark. Zie Centraal Register Techniek.

Energieprestatie indicatoren - BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).  
Graaf Woldemarlaan 20 3434 DM Nieuwegein T 030 - 231 08 04 info@burowalet.nl